Minu Norrasse kolimise lugu algas juba aastal 2012. Minu esimene reaalne töökoht pärast bakalaureuseõppe lõpetamist oli Norras, Bergenis asuvas ettevõttes. Tollal ei teadnud ma, et selle ametikohaga nõustumine toob mõne aasta pärast Oslosse minu erialase ja nüüd ka isikliku elu.

Elasin mõnda aega oma tudengipäevade ajal Austraalias ja Austrias ning nii kaua, kui mäletan, on mul olnud unistus rahvusvahelisest karjäärist. Niisiis, 2016. aastal hakkasin otsima võimalusi, kuidas kolida kuhugi välismaale. Pärast mõningaid läbirääkimisi oma tööandjaga lõpetasin töökohal Oslos, töötades Põhja-Euroopa ühes suurimas IT-projektis.

Huvitav on see, et kui ma aastaid Tallinna ja Põhjamaade vahet edasi-tagasi sõitsin, ei leidnud ma Oslot olevat eriti võluv. Sellel polnud vanalinna ja ükski minu nähtud aladest polnud eriti muljetavaldav. Ümbruses polnud ühtegi kuulsat Norra mäge. Niisiis, meenutan mitut tööga seotud õhtusööki, kus ütlesin oma ülemustele ausalt, et kui ma lahkun Eestist töölt, siis EI OLE see kindlasti Norra! Sest miks minna Eestist ära sama halva ja külma ilmaga riiki, kui saab minna kuskile sooja ja päikesepaistelisse sõbralike hindade ja heade randadega kohta? Kuid siis, kui elu pakub sulle võimaluse, juhtuvad vahel ootamatud asjad.

Minu tutvumine Norra ühiskonnaga oli väga sujuv, võrreldes lugudega, mida kuulen teistelt välismaalastelt. Norralasi, nagu eestlasi, ei huvitagi hilisemas elus uute sõprade saamine ja nad ei räägi tegelikult inimestega, keda nad poodides või tänaval ei tunne ja tundsin end kohe koduselt! Mul oli hea meel, et mind oma teise poole tõttu võeti kohalike norralaste sekka kuna ta ise ongi norralane. Nad olid kõik väga sõbralikud (ja rääkisid hea meelega inglise keelt). Oma poisssõbra perega koos olles proovin oma norra keelt praktiseerida, kuid pean tunnistama, et kuigi olen siin olnud juba peaaegu kolm aastat, on mul keele valdamise osas veel palju tööd teha.

Oslo on tegelikult väga hea koht, kuhu kolida, kui soovite suhelda inglise keeles aga mitte kolida inglise keelsesse riiki. Kättesaadavate rahvusvaheliste ürituste ja organisatsioonide arv on piiramatu; vali lihtsalt mõni teema ja leiad grupi ning mõttekaaslasi. Lähim sõpruskond, kes mul siin on, on pärit viiest erinevast riigist, üle kogu maailma (pluss mõned Norra poiss-sõbrad). Vahetasin hiljuti töökohta ja asusin tööle Põhjamaade meedia- ja tehnoloogiaettevõttes ning minu uues osakonnas on esindatud kuus erinevat rahvust. Niisiis, ma elan Norras ja siin on palju kohalikke elanikke, kuid kui aus olla, siis tunnen, et elan rahvusvahelises kogukonnas, mitte konkreetses riigis või linnas.

Alates märtsis alanud koroonakriisist olen töötanud kodust. Selles olukorras on tegelikult ainult kaks pettumust. Esiteks tunnen puudust Eestisse lendamisest, et külastada pere ja sõpru ja teiseks olen üks neist inimestest, kes on pidanud kriisi tõttu edasi lükkama suursündmuse, mida ma alates eelmisest aastast olen planeerinud. Kuid muidu on mul tõesti vedanud, kuna kogu mu pere ja sõpradega on hästi ning mu tööelu on rohkem kui hõivatud, kuna kodune töö ei võta minu tööga seotud projektidest mingit kiirust välja. Paljud meeskonna liikmed tunnevad, et päevad on rohkem kokku pakitud ja intensiivsemad kui kunagi varem.

Kuid kõige selle kõrvale püüan kodukontorisse tuua sisse huumorit ja nalja ning mulle on meeldinud jälgida Kadrit ja tema loomingulisi viise, kuidas tuua esile nende inimeste ilu ja ainulaadsust, kellega ta on koos töötanud. Otsustasin osaleda tema väga ettevõtlikus ja innovaatilises projektis, mille eesmärk on reisida interneti kaudu kogu maailmas, et jäädvustada valik Eesti naisi nende uutes riikides sel koroona ajal.

Ma tean, et see projekt tõi nii meie koju kui ka Kadri koju palju naeru ja häid emotsioone, kuid selle taga on suurem mõte ja ambitsioon. Mis tegelikult on meie töökohtade piirid? On seal neid üldse? Meie asukohad? Paljud inimesed maailmas seavad väljakutse meie varasematele elu- ja tööviisidele ning Kadri on üks neist. Ta esitab väljakutse elukutselise fotograafi elukutsele, mis jääb ühte kohta kinni. Võib-olla ei tohiks fotograafi ja jäädvustatud inimese asukohta tulevikus piirata. Vaatame, kuhu see projekt ja praegune kriis meid viib!

Jätkan kindlasti Kadri töö jälgimist ja kohtun temaga ka isiklikult, kui mul lubatakse uuesti reisida ja kodumaale tagasi tulla.

Olge terved! Nii vaimselt kui ka füüsiliselt!

Projekti sissejuhatav tutvustuslugu siin: https://www.kadripurje.com/blogi/reis-umber-maailma/

 1. Soome - https://www.kadripurje.com/blogi/1-riin-soome-finland-espoo/
 2. Rootsi - https://www.kadripurje.com/blogi/2-laurarickard-rootsisweden-vasteras/
 3. Norra - https://www.kadripurje.com/blogi/3-maria-norra-norway-oslo/
 4. Šotimaa - https://www.kadripurje.com/blogi/4-pauletta-sotimaa-scotland-dundee/
 5. Šveits - https://www.kadripurje.com/blogi/5-barbara-sveits-switzerland-basel/
 6. Austraalia - https://www.kadripurje.com/blogi/6-brenda-autraalia-australia-laidley/
 7. Uus-Meremaa - https://www.kadripurje.com/blogi/7-eve-uus-meremaa-new-zealand-nelson/
 8. Kolumbia - https://www.kadripurje.com/blogi/8-miret-kolumbia-columbia-cartagena/
 9. Dominikaan - https://www.kadripurje.com/blogi/9-maarja-dominikaani-vabariik-dominican-republic-cabarete/
 10. USA - https://www.kadripurje.com/blogi/10-helen-ameerika-uhendriigid-usa-boston/


In English

My story of moving to Norway started already in 2012. My very first real job after graduating my bachelor studies was in a company headquartered in Bergen, Norway. At the time, I did not know that accepting this position would bring my professional and now also my personal life to Oslo a few years later.

I lived in Australia and Austria for a while during my student days, and I have as long as I can remember had a dream of having an international career. So, in 2016, I started looking for options of moving to somewhere in the world. And, after some negotiation with my employer, I ended up taking a position in Oslo, working in one of the biggest IT projects in Northern Europe.

Interestingly enough, when I for years travelled back and forth between Tallinn and the Nordic countries, I did not find Oslo particularly charming. It did not have an Old Town, and none of the areas I saw were very impressive. There were none of the famous Norwegian mountains around either. So, I recall several work related dinners where I told my bosses frankly that, IF I were to leave Estonia for work, it would certainly NOT be to Norway! Because, why go to a country with as bad and cold weather as Estonia when you can go somewhere warm and sunny with friendly prices and good beaches? But then, when life brings you an opportunity, unexpected things sometimes happen.

My introduction to Norwegian society was very smooth, compared to the stories I hear from other foreigners. Norwegians, like Estonians, are not that interested in making new friends later in their lives, and they don’t really talk to people they don’t know in stores or in the street, so I felt right at home! I was glad to be accepted into a local group of Norwegians because of my second half, who is Norwegian. They were all very friendly and welcoming (and happy to speak English). When I am with my boyfriend’s family, I try to practice my Norwegian, but I have to admit that even though I have been here for almost three years now, I have some work to do in terms of mastering the language.

Oslo is actually a very good place to move to if you would like to speak English, but not move to an English speaking country. The number of available international events and organisations is limitless; just pick a topic, and you will find a group of like-minded people. The closest group of friends I have here are from five different countries, all over the world (plus some norwegian boyfriends). I recently changed jobs and took a position in a Nordic media and technology company, and in my new department, six different nationalities are represented. So, I am living in Norway and there are many locals around, but to be honest, I feel like I am living in an international community and not in a specific country or city.

Since the corona crisis started in March, I have been working from home. There are actually only two frustrations in this situation. First of all I miss hopping on a flight to Estonia to visit family and friends, and secondly, I am one of these people who has had to delay a big event that I have been planning for the last year because of the crisis. But otherwise I feel really lucky, as all my family and friends are well, and my work life is more than busy, as working from home does not take any speed out of my work related projects. Many people in the team feel like the days are more packed and intense than ever before.

But all that aside, I try to add a bit of fun to every day I am stuck in the home office, and I have enjoyed following Kadri and her creative ways of bringing out the beauty and uniqueness of the people she has worked with. I decided to participate in her very entrepreneurial and innovative project to travel across the world, via the internet, to capture a selection of Estonian women in their new countries in this time of corona.

I know that this project brought a lot of laughter and good emotions to our home, as well as to Kadri’s, but there is a bigger thought and ambition behind it. What really are the limits of our jobs? Our locations? Are there any? Many people in the world are challenging our previous ways of living and working and Kadri is one of them. She is challenging the profession of being a professional photographer stuck in one location. Maybe the location of the photographer and the person captured should not be a limitation in the future. Let’s see where this project and current crisis will take us!

I will definitely keep on following Kadri’s work and will also meet her in person when allowed to travel again and come back to my home country.

Stay healthy! Both mentally and physically!

The project introduction story here: https://www.kadripurje.com/blogi/reis-umber-maailma/

 1. Finland - https://www.kadripurje.com/blogi/1-riin-soome-finland-espoo/
 2. Sweden - https://www.kadripurje.com/blogi/2-laurarickard-rootsisweden-vasteras/
 3. Norway - https://www.kadripurje.com/blogi/3-maria-norra-norway-oslo/
 4. Scotland - https://www.kadripurje.com/blogi/4-pauletta-sotimaa-scotland-dundee/
 5. Switzerland - https://www.kadripurje.com/blogi/5-barbara-sveits-switzerland-basel/
 6. Australia - https://www.kadripurje.com/blogi/6-brenda-autraalia-australia-laidley/
 7. New Zealand - https://www.kadripurje.com/blogi/7-eve-uus-meremaa-new-zealand-nelson/
 8. Columbia - https://www.kadripurje.com/blogi/8-miret-kolumbia-columbia-cartagena/
 9. The Republic of Dominican - https://www.kadripurje.com/blogi/9-maarja-dominikaani-vabariik-dominican-republic-cabarete/
 10. USA - https://www.kadripurje.com/blogi/10-helen-ameerika-uhendriigid-usa-boston/