Minu lugu siin Kolumbias algas vaid mõni aasta tagasi, esmalt 2017a kevadel, kui tulin puhkusereisile. Külastasime mitmeid Kolumbia kaunemaid ja olulisemaid paiku: pealinn Bogota, kohvikolmnurk, Salento ja Cocora org, jt. Viimane peatus oli Cartagenas, ilusas Kariibi mere äärses linnas, mis mulle nii väga meeldima hakkas, et otsustasin tagasi tulla. Tol korral kohtusin ka oma elukaaslasega ning 2018 suvel kolisingi Kolumbiasse tema juurde. Otsus kolida nii kaugele polnud kerge, kuid oli loogiline: Cartagenas oli mind ees ootamas töö, hea kliima, viisa saamine on lihtne ning samas teadsin, et kui näiteks hirmu tõttu jätaksin minemata, kahetseksin seda hiljem.

Esimene raskem samm Kolumbiasse kolimise juures oligi tegeleda teiste inimeste reaktsiooniga: „See on ju ohtlik!“, „Miks sinna? Narkodiileriks?“, „Kas teadsid, et Kolumbia on inimröövide seisukohast maailma top kümnes?“, „Saada mulle ka siis paar miljonit oma narkorahast“, jne. Paljude inimeste jaoks on Kolumbia maine keerulise mineviku tõttu negatiivne, kuid õnneks aina enam on inimeste tähelepanu haaramas siinse looduse ilu ja mitmekesisus ja kohalike inimeste sõbralikkus, mis teevad sellest riigist erilise paiga külastamiseks ja elamiseks. On loomulik, et inimesed tahavad kindlad olla, et (reisi)sihtpunkt on turvaline ning seetõttu on Kolumbia panustamas palju ressursse puhtusesse ja turvalisusesse, et üles ehitada oma maine ja näidata, kuidas see riik on koduks sõbralikele inimestele, kaunile loodusele, valgetele randadele ning kuidas Kolumbia võib olla sihtpunkt matkasõbrale, rannanautlejale, arhitektuuriarmastajale, ajaloohuvilisele, seljakotirändurile, jne.

Minu jaoks on Kolumbia üks kontrastide maa, mida kirjeldab kõige paremini kohaliku kirjaniku ja Nobeli preemia võitnud G.G. Marquezi kirjutamisstiil maagiline realism ja millest tuleneb riigi loosung: „Colombia, es realismo magico“ ehk „Kolumbia, see on maagiline realism“. Ma olen rõõmus ja tänulik, et kolisin siia, kõikidest hirmudest hoolimata. Minul on õnn elada Cartagenas, mille vanalinn on maagilise realisimi üheks sümboliks. Töötades igapäevaselt vanalinnas, sain tuttavaks Kolumbia ja Cartagena kultuuriga just läbi kohalike inimeste, läbi nende tegude ja suhtlemise viisi. Seetõttu leian, et teise sümbolina võib välja tuua siinsed inimesed, kes on alati rõõmsad, abivalmis ja sõbralikud. Sõpru on siin kerge leida, ka siis kui hispaania keel veel selge ei ole ja vaid käed ja jalad on suhtlusel abiks. Minu puhul alguses just selline suhtlus oligi, tänaseks suhtlen hispaania keeles vabalt. Samas ei jäänud jutud kunagi rääkimata, Kolumbia inimestele meeldib suhelda ja naerda, nad on uudishimulikud ja ühelt poolt väga töökad, teisalt esimesed, kes valju muusika saatel jalad kõrgele tõstavad ja puhkama asuvad.

Üks esimene asi, mille Cartagenas ära õppisin, oligi puhkamine, mañana. Ajal on siin teine tähendus, inimestel pole kunagi kiiret, tark ei torma ning küll lõpuks kõik läheb sujuvalt. Osa inimesi on ehk isegi seda usku, et kui piisavalt kaua oodata, siis küll kõik probleemid ära kaovad. Minu perfektsionistlik elustiil, kõige planeerimine, kalkuleerimine ja analüüsimine said paraja põntsu, kuid samas õppisin raputama maha suure osa sellest isetekitatud stressist ja usaldama elu voolamist. Pole mõtet tormata, cogela suave. Võta rahulikult.

Ajaga olen üha enam siinsesse kultuuri end sisse elanud ja erisustega harjunud. Vahel ikka küsin elukaaslaselt abi mõne olukorra või juhtumi kultuuriliseks mõistmiseks, kuid eeldatust erinevalt ei tekkinud mul siia kolides kultuurišokki. Erinevusi Eestiga leidub mitmeid: tervitatakse põsemusiga paremale põsele; kolumbialased on loomult valjud inimesed, st räägivad valjult, hüüavad, väljendavad end emotsioonidega, signaalitavad palju, jne; tänavamüüjad lükkavad kärusid värskete puu- ja juurviljadega ja hõikavad, mida neil pakkuda on; kes soovib osta ja elab kortermaja kõrgemal korrusel, laseb aknast alla korvi koos rahaga ja tänavamüüja vahetab raha kauba vastu; liiklus on organiseeritud kaos kirjutamata reegliga „kui saan, siis lähen“; salsamuusika voolab kolumbialaste soontes, kõik tähistamised on alati salsamuusikaga ja tähistada neile meeldib; toas kantakse välisjalatseid, meie ei kanna ja meie sõbrad on sellega harjunud, et meile tulles tuleb jalatsid ära võtta, kuid nende juures oleme jalanõudega, jt.

Siiski need erinevused on väikesed ja tänaseks tunnen end Kolumbias kui kodus, kohanemine oli kerge ning mulle meeldib siin elada, kuid loodan oma elu tulevikus rohkem Eestiga siduda. Leian, et Eestis on paremad võimalused haridusele, toetustele ning mitmes valdkonnas on Eesti oma kodanikele elu väga mugavaks teinud, näiteks e-teenustega. Võib olla, et aeg koju tulekuks tuleb kiiremini kui planeeritud, sest praegune olukord riigis koroonaviiruse tõttu on palju muutunud. Meie pere peamine sissetulek tuli läbi turismi (meil on oma ettevõtte, millega tegime rattaekskursioone Cartagena vanalinnas) ning lisaks sellele, et Kolumbia on üleriiklikus 24-tunnises karantiinis, on selge, et turism, mis sai esimese löögi, on viimane taastuma. Samas, praegu on küsimusi rohkem kui vastuseid ning antud aeg on justkui puhkus või paus, et aeg maha võtta.

Üleriiklik karantiin on kestnud Kolumbias 25. märtsist, seda on kolmel korral pikendatud ja antud hetkel on tähtaeg 25. mai. 24-tunnine karantiin tähendab, et inimestel on õigus käia poes, pangas, apteegis, saada arstiabi või jalutada oma koerakest kodu lähedal kuni 20min korraga. Väljas tohib käia üksi, üks liige perest korraga, kes ei ole laps või eakas. Lisaks nendele piirangutele on kehtestanud iga linn omad reeglid, näiteks Cartagenas saab väljas käia vastavalt soole ja ID-kaardi viimasele numbrile hommikult kuuest kella 16ni. Näiteks: naine, kelle ID-kaardi viimane number on 3, saab väljas käia 22.04, 29.04, 05.05, jne.

Karantiin on seega toonud linna vaikuse, liikumas on vähem inimesi, tähelepanu on rohkem iseendil ja oma peredel. Minu jaoks tähendab see rohkem aega olla ühenduses oma perega, sest 8-tunnine ajavahe teeb niigi oma töö. Kodustega hoian sidet igapäevaselt läbi sotsiaalmeedia ja Messengeri, vanavanematele helistan tavatelefonile läbi Skype. Raskeim Kolumbiasse kolimise juures oligi teadmine, et ma näen oma pere ja lähedasi väga harva. Pere on minu jaoks tähtsaim maailmas ja kuigi ma suhtlen oma pere ja sõpradega igapäevaselt, tuleb aeg-ajalt koduigatsus siiani peale.

Seetõttu oli ka eriti tore, kui mu õde saatis mulle Kadri postituse ning eriliselt hea tunne oli olla kontaktis kodumaaga sellisel viisil. Koroona tõttu tekkinud olukord on kohati väga keeruline, kuid teisalt ei saa alahinnata neid võimalusi, mis tänu sellele üles kerkinud on. Võimalus osaleda sellises erilises projektis ja mitmes teiseski, luua mälestusi nelja seina vahel olles. Olen tänulik ja rõõmustan ning tean, et vaid pisut jääb veel meie peatse kohtumiseni!

A ja Miret peab ka oma isiklikku Kolumbia blogi mida saab lugeda ka siit: https://mylatinway.wordpress.com/

Projekti sissejuhatav tutvustuslugu siin: https://www.kadripurje.com/blogi/reis-umber-maailma/

 1. Soome - https://www.kadripurje.com/blogi/1-riin-soome-finland-espoo/
 2. Rootsi - https://www.kadripurje.com/blogi/2-laurarickard-rootsisweden-vasteras/
 3. Norra - https://www.kadripurje.com/blogi/3-maria-norra-norway-oslo/
 4. Šotimaa - https://www.kadripurje.com/blogi/4-pauletta-sotimaa-scotland-dundee/
 5. Šveits - https://www.kadripurje.com/blogi/5-barbara-sveits-switzerland-basel/
 6. Austraalia - https://www.kadripurje.com/blogi/6-brenda-autraalia-australia-laidley/
 7. Uus-Meremaa - https://www.kadripurje.com/blogi/7-eve-uus-meremaa-new-zealand-nelson/
 8. Kolumbia - https://www.kadripurje.com/blogi/8-miret-kolumbia-columbia-cartagena/
 9. Dominikaan - https://www.kadripurje.com/blogi/9-maarja-dominikaani-vabariik-dominican-republic-cabarete/
 10. USA - https://www.kadripurje.com/blogi/10-helen-ameerika-uhendriigid-usa-boston/


In English

My story here in Colombia began just a few years ago, first in the spring of 2017, when I came on a vacation trip. We visited several of Colombia's most beautiful and important places: the capital Bogota, the coffee triangle, the Salento and Cocora valleys, and others. The last stop was in Cartagena, a beautiful Caribbean city that I liked so much that I decided to come back. On that occasion I also met my partner and in the summer of 2018 I moved to Colombia with him. The decision to move so far was not an easy one, but it was logical: I had a job ahead of me in Cartagena, a good climate, it's easy to get a visa, and at the same time I knew that if I didn't go there because of fear, for example, I would regret it later.

The first difficult step in moving to Colombia was to deal with other people's reaction: "It's dangerous!", "Why get there? As a drug dealer? ”,“ Did you know that Colombia is in the top ten in the world in terms of kidnappings? ”,“ Send me a few million of your drug money even then ”, etc. For many people, Colombia's reputation is negative due to its difficult past, but fortunately, the beauty and diversity of the nature here and the friendliness of the locals are increasingly attracting people's attention, making it a special place to visit and live. Naturally, people want to be sure that their (travel) destination is safe, and that is why Colombia is investing a lot of resources in cleanliness and security to build up its reputation and show how this country is home to friendly people, beautiful nature, white beaches and how Colombia can be a destination for a hiker, beach lover, architectural lover, history lover, backpackers, etc.

For me, Colombia is one of the land of contrasts, best described by the local writer and Nobel Prize-winning G.G. Marquez's writing style is magical realism and hence the country's slogan: "Colombia, es realismo magico" or "Colombia, it is magical realism". I am happy and grateful to have moved here, despite all my fears. I am fortunate to live in Cartagena, where old town is one of the symbols of magical realism. Working daily in the old town, I became acquainted with the culture of Colombia and Cartagena through the local people, their actions and the way they interacted. Therefore, I think that the second symbol is the people here, who are always happy, helpful and friendly. It is easy to find friends here, even if the Spanish language is not yet clear and only the hands and feet are helpful in communication. In my case, in the beginning this was the kind of communication, today I communicate freely in Spanish. At the same time, the stories were never told, the people of Colombia like to communicate and laugh, they are curious and on the one hand very hardworking, on the other hand they are the first to lift their legs up with lud music and start to rest.

One of the first things I learned in Cartagena was rest, mañana. Time has a different meaning here, people are never in a hurry, the wise don't rush, and in the end everything goes smoothly. Some people may even believe that if we wait long enough, all problems will disappear. My perfectionist lifestyle, planning, calculating and analyzing everything got a good boost, but at the same time I learned to shake off much of this self-generated stress and to trust the flow of life. No sense in rushing, cogela suave. Take it easy.

Over time, I have become more and more immersed in this culture and accustomed to differences. Sometimes I still ask my partner for help in understanding a situation or case culturally, but contrary to expectations, I did not experience a culture shock when I moved here. There are several differences with Estonia: a kiss to the right cheek when welcomed; Colombians are by nature loud people, they speak loudly, shout, express themselves with emotions, signal a lot, etc .; street vendors push carts with fresh fruits and vegetables and shout what they have to offer; who wants to buy and lives on the higher floor of an apartment building, lowers a basket with money from the window and the street vendor exchanges the money for the goods; traffic is organized chaos with the unwritten rule "if I can, I go"; salsa music flows in the Colombian veins, all celebrations are always with salsa music and they like to celebrate; outdoor shoes are worn in the room, we don't wear them at our home and our friends are used to the fact that they need to take shoes off when they come to our place, but we have shoes on at their places, etc.

However, these differences are small and today I feel at home in Colombia, the adjustment was easy and I like to live here, but I hope to connect my life more with Estonia in the future. I think that Estonia has better opportunities for education, support, and in several areas Estonia has made life very comfortable for its citizens, for example with e-services. It is possible that the time to return home will be faster than planned, because the current situation in the country due to the coronavirus has changed a lot. Our family's main income came from tourism (we have our own company with which we did bike tours in Cartagena's old town) and, in addition to Colombia's national 24-hour quarantine, it is clear that the tourism that hit first is the last to recover. However, now there are more questions than answers, and this time it is like a vacation or a break to take time off.

The national quarantine in Colombia has lasted since 25 March, has been extended three times and is currently 25 May. 24-hour quarantine means that people have the right to go to a shop, bank, pharmacy, get medical care or walk their dog near home for up to 20 minutes at a time. You can go out alone, one member of the family at a time, who is not a child or an elderly person. In addition to these restrictions, each city has its own rules, for example, in Cartagena, you can go out according to gender and the last number of your ID card from 6 am to 4 pm. For example: a woman whose last ID card number is 3 can go out on 22.04, 29.04, 05.05, etc.

Quarantine has thus brought the city to silence, fewer people are moving, more attention is being paid to itself and its families. For me, it means more time to be in touch with my family, because an 8-hour interval already does its job. I keep in touch with my household on a daily basis through social media and Messenger, I call my grandparents on a landline via Skype. The most difficult thing about moving to Colombia was knowing that I rarely see my family and loved ones. Family is the most important thing in the world for me, and although I communicate with my family and friends on a daily basis, I still feel homesick from time to time.

That's why it was especially nice when my sister sent me Kadri's post, and it felt especially good to be in contact with my homeland in this way. The situation caused by the corona is sometimes very difficult, but on the other hand, the opportunities that have arisen as a result cannot be underestimated. Opportunity to participate in such a special project and many others, to create memories between the four walls. I am grateful and happy and I know that there is only a little left until our soon meeting!

The project introduction story here: https://www.kadripurje.com/blogi/reis-umber-maailma/

 1. Finland - https://www.kadripurje.com/blogi/1-riin-soome-finland-espoo/
 2. Sweden - https://www.kadripurje.com/blogi/2-laurarickard-rootsisweden-vasteras/
 3. Norway - https://www.kadripurje.com/blogi/3-maria-norra-norway-oslo/
 4. Scotland - https://www.kadripurje.com/blogi/4-pauletta-sotimaa-scotland-dundee/
 5. Switzerland - https://www.kadripurje.com/blogi/5-barbara-sveits-switzerland-basel/
 6. Australia - https://www.kadripurje.com/blogi/6-brenda-autraalia-australia-laidley/
 7. New Zealand - https://www.kadripurje.com/blogi/7-eve-uus-meremaa-new-zealand-nelson/
 8. Columbia - https://www.kadripurje.com/blogi/8-miret-kolumbia-columbia-cartagena/
 9. The Republic of Dominican - https://www.kadripurje.com/blogi/9-maarja-dominikaani-vabariik-dominican-republic-cabarete/
 10. USA - https://www.kadripurje.com/blogi/10-helen-ameerika-uhendriigid-usa-boston/