Saaremaal üles kasvanud, kadakate vahel joostes ja meres mängides, olen tänulik, et sain osaks nii haruldasest võimalusest- puhtas, kaitstud ja loodusrikkas keskkonnas üles kasvada. Siiamaani igatsen uduseid hommikuid, tähistaevast öösel, tunda mere lõhna ja meenutan päikeseloojanguid, mida kuskil mujal nii selgelt ja värviliselt näinud pole.

Hariduskäik on mind viinud läbi Euroopa ning praeguse seisuga Šveitsi, Baseli, kus töötan farmaatsia ettevõttes kommunikatsiooni valdkonnas. Pandeemiaga olen saanud võimaluse perega rohkem ühenduda läbi töö teemade ja vahetades kogemusi, mis toimub Eestis erinevalt Šveitsiga.

Näen seda kriisi võimalusena väliseestlastel ühenduda kohalikega ja luua tugevam suhtlus selle ümber. Kasvõi soovitada platvorm, kus saaks sellistes olukordades rohkemate inimestega suhelda, kogemusi ja informatsiooni jagada, et ülemaailmselt inimesed ja Eesti saaks plaanida.

Projekti sissejuhatav tutvustuslugu siin: https://www.kadripurje.com/blogi/reis-umber-maailma/

 1. Soome - https://www.kadripurje.com/blogi/1-riin-soome-finland-espoo/
 2. Rootsi - https://www.kadripurje.com/blogi/2-laurarickard-rootsisweden-vasteras/
 3. Norra - https://www.kadripurje.com/blogi/3-maria-norra-norway-oslo/
 4. Šotimaa - https://www.kadripurje.com/blogi/4-pauletta-sotimaa-scotland-dundee/
 5. Šveits - https://www.kadripurje.com/blogi/5-barbara-sveits-switzerland-basel/
 6. Austraalia - https://www.kadripurje.com/blogi/6-brenda-autraalia-australia-laidley/
 7. Uus-Meremaa - https://www.kadripurje.com/blogi/7-eve-uus-meremaa-new-zealand-nelson/
 8. Kolumbia - https://www.kadripurje.com/blogi/8-miret-kolumbia-columbia-cartagena/
 9. Dominikaan - https://www.kadripurje.com/blogi/9-maarja-dominikaani-vabariik-dominican-republic-cabarete/
 10. USA - https://www.kadripurje.com/blogi/10-helen-ameerika-uhendriigid-usa-boston/


In English

Growing up in Saaremaa, running between junipers and playing in the sea, I am grateful to have had such a rare opportunity to grow up in a clean, protected and natural environment. So far, I miss the foggy mornings, the starry sky at night, the smell of the sea and I remember the sunsets that have not been seen so clearly and colorfully anywhere else.

I have been educated in Europe and currently in Basel, Switzerland, where I work in a pharmaceutical company in the field of communication. With the pandemic, I have had the opportunity to connect with my family more through work topics and by exchanging experiences that take place in Estonia, unlike in Switzerland.

I see this crisis as an opportunity for Estonians abroad to connect with locals and create stronger communication around it. Or even recommend a platform where you can communicate with more people in such situations, share experiences and information so that people around the world and Estonia can plan.

The project introduction story here: https://www.kadripurje.com/blogi/reis-umber-maailma/

 1. Finland - https://www.kadripurje.com/blogi/1-riin-soome-finland-espoo/
 2. Sweden - https://www.kadripurje.com/blogi/2-laurarickard-rootsisweden-vasteras/
 3. Norway - https://www.kadripurje.com/blogi/3-maria-norra-norway-oslo/
 4. Scotland - https://www.kadripurje.com/blogi/4-pauletta-sotimaa-scotland-dundee/
 5. Switzerland - https://www.kadripurje.com/blogi/5-barbara-sveits-switzerland-basel/
 6. Australia - https://www.kadripurje.com/blogi/6-brenda-autraalia-australia-laidley/
 7. New Zealand - https://www.kadripurje.com/blogi/7-eve-uus-meremaa-new-zealand-nelson/
 8. Columbia - https://www.kadripurje.com/blogi/8-miret-kolumbia-columbia-cartagena/
 9. The Republic of Dominican - https://www.kadripurje.com/blogi/9-maarja-dominikaani-vabariik-dominican-republic-cabarete/
 10. USA - https://www.kadripurje.com/blogi/10-helen-ameerika-uhendriigid-usa-boston/